TV 2, norsk kommersielt medieselskap, etablert i 1991 som Norges første private TV-selskap. TV 2 har hovedkontor i Bergen, men sender både fra Bergen og Oslo. Administrerende direktør og sjefredaktør fra januar 2015 er Olav T. Sandnes.

TV 2 eies av det danske medieselskapet Egmont. Mediehuset TV 2 hadde en omsetning på 3,7 milliarder kroner og et driftsresultat på 719 millioner i 2014.

Fra åpningen av TV 2 i Grieghallen i Bergen 6. september 1992. Programleder Dan Børge Akerø (t.v.) sammen med statsminister Gro Harlem Brundtland og TV 2-sjef Bjørn Atle Holter-Hovind.

Åpningen av TV 2 i 1992 av Lise Åserud/NTB Scanpix. Gjengitt med tillatelse

Hensikten med etableringen av TV 2 var å skape konkurranse i det norske TV-markedet, der NRK hadde hatt monopol som riksdekkende aktør. I tillegg var det et mål å bygge et nasjonalt forsvarsverk mot internasjonale kommersielle TV-selskaper, og å gi grobunn for etableringen av en privat norsk TV-produksjonsbransje.

TV 2 hentet medarbeidere fra NRK, men også fra avisbransjen – særlig VG og lokalmedier. I starten ble TV 2 sammenlignet med NRK, både med hensyn til kvalitet i produksjonen og programsammensetning. Studier har for eksempel dokumentert at TV 2 Nyhetene hadde mer fokus på kriminalsaker og innenriks sammenlignet med NRK.   

Etter en turbulent første fase med dårlig økonomi og kritikk for ikke å leve opp til forventningene, ble TV 2 fra midten av 1990-tallet en økonomisk suksess. Dette kom blant annet av at kanalen etablerte velkjente programledere, programmer og formater, som til sammen har bygget merkevaren TV 2.

Etter en konsesjonsutlysning, fikk TV 2 i 1991 tildelt en 10-årig konsesjon for å drive den nye norske fjernsynskanalen som Stortinget hadde vedtatt opprettet 1990. Konsesjonen innebar at TV 2 skulle oppfylle bestemte forpliktelser i bytte mot status som allmennkringkaster og enerett på det riksdekkende markedet for TV-reklame i Norge. Blant forpliktelsene var å ha hovedkontor utenfor hovedstaden, for å bidra til større geografisk spredning av norsk TV-produksjonsmiljø. I tillegg var kanalen pålagt å ha daglige nyhetssendinger, samt å produsere innhold for brede så vel som smale målgrupper, inkludert innhold for barn og den samiske befolkning.

Selv om myndighetene opplevde at TV 2 ikke oppfylte alle programforpliktelsene i henhold til konsesjonen, ble den fornyet i 2001. Denne gangen med varighet 2003–09, av hensyn til forventninger om at digitalisering av bakkenettet ville endre TV 2s situasjon i markedet.  

Etter forhandlinger fikk TV 2 fornyet konsesjon i 2010, for perioden frem til 2015. I denne avtalen fikk TV 2 markedsmessige betingelser i forhandlingene med kabel-tv-distributører som Canal Digital og Get. I bytte mot dette økonomiske privilegiet skulle TV 2 sende daglige nyhetssendinger, norsk innhold, og beholde sitt hovedkontor i Bergen.

Ved 25-års jubileet 5. september 2017 var det fortsatt ikke avklart hva slags avtale TV 2 skal ha med myndighetene i årene fremover, og hvilke forpliktelser og privilegier som blir formulert i avtalen. TV 2 har ønsket å forhandle seg frem til en avtale der de mottar økonomisk kompensasjon for å produsere nyheter. Forhandlingene er forventet å bli omfattende, og det forventes ikke at noen avtale er underskrevet før i 2018.   

TV 2 har sitt hovedsete i Bergen, med en stor nyhetsavdeling i Oslo. TV-selskapet har to redaksjonelle avdelinger, nyhetsavdelingen og en program-/innkjøpsavdeling. TV 2 satset allerede fra begynnelsen av sterkt på oppbyggingen av en journalistisk profil, og investerte store summer i nyhetsavdelingen som fremdeles står for den største del av utgiftsbudsjettet. 

Til tross for satsingen på egen journalistikk utgjør innkjøpte dramaserier en stor del av innholdet på TV 2. En tredjedel av programmene importeres fra USA, og TV 2 hadde senderettighetene til noen av USAs mest populære serier, som Seinfeld, Cheers, X-Files og Frustrerte fruer. Gjennom disse seriene fikk TV 2 status som 'Norges seriemester' på slutten av 1990-tallet.  

Ifølge konsesjonsavtalen skal TV 2 kjøpe alle programmer bortsett fra nyheter og aktualitetsprogrammer fra eksterne produsenter. TV 2 var første norske kanal med egenproduserte morgensendinger på hverdager (God morgen, Norge!, sendt kontinuerlig siden 1994).

TV 2 finansieres med reklame, brukerbetaling og distribusjonsinntekter. Andelen av inntektene som kommer fra TV reklame har sunket i løpet av de siste fem årene, mens betal-TV har gitt økende inntekter.    

Reklameinntektene steg raskt fra 103 millioner kroner i 1992 til 878 millioner kroner i 1996. Da selskapet i 1993 mente at den økonomiske situasjonen var kritisk på grunn av manglende inntekter, ble den tillatte mengden reklame utvidet fra 10 til 15 % av den totale sendetid. I 2007 var reklameinntektene 1,8 milliarder kroner, for mediehuset samlet 2 milliarder kroner. 

TV 2 bygde seg gradvis opp til en seerandel på vel 30 % på 2000-tallet. Etter at øvrige kanaler fikk en langt bedre dekning ved innføringen av det digitale bakkenettet, gikk seerandelen noe ned. I 2008 var seerandelen på 25,3 % for TV 2s hovedkanal; 30,4 % for TV 2-kanalene samlet. I 2012 utgjorde reklameinntektene for TV og nett over 2 milliarder kroner, noe som utgjorde en økning på 5,2 prosent sammenlignet med året før. 

I forhold til NRK har kanalen en stor andel av fjernsynsseerne i aldersgruppen 12–24 år, mens andelen synker lenger opp i aldersgruppene.

TV 2 nådde ved sendestart i 1992 ca. 70 % av befolkningen, men når i dag så godt som alle husholdninger. Kanalen sender på bakkenettet, i kabelfjernsyn og over satellitt. Frem til 2008 var TV 2 bare tilgjengelig på én av parabolplattformene (Canal Digital), men kan etter dette tas imot av alle. De øvrige TV 2-kanalene sendes over kabel og satellitt; TV 2 Zebra sendes også over det digitale bakkenettet.

Merkevaren TV 2 har siden etableringen i 1992 skapt en kanalportefølje bestående av kommersielle nisjekanaler: 

  • TV 2 Zebra (2005–)
  • TV 2 Filmkanalen, (2006–2015) 
  • TV 2 Sportskanalen (2007–)
  • TV 2 Nyhetskanalen (2007–)
  • TV 2 Sport Premium (2010–)
  • TV 2 Bliss (2010–2015)
  • TV 2 Humor (2015–) 
  • TV 2 Livsstil (2015–) 

TV 2 har også nett-TV-tjenester gjennom TV 2 Sumo. I tillegg er TV 2 medeier i Norges televisjon AS og RiksTV AS sammen med NRK og Telenor.

Tidligere omfattet mediehuset også radiokanalen Kanal 24 (2004–07), fjernsynskanalen TV Norge (større eierandel 1997–2004, programsamarbeid frem til 1999), samt Nettavisen (2002–08).

År Direktør
1991–93 Bjørn Atle Holter-Hovind
1993–99 Arne A. Jensen
1999–2007 Kåre Valebrokk
2007–2015 Alf Hildrum
2015- Olav T. Sandnes

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. mars 2010 skrev David Olsen

Hva slags nett-tjenester finnes på TV 2 Sumo?
Burde ikke det beskrives nærmere?

22. april 2013 skrev Bjørn Eckblad

"TV 2 eies med 50 % hver av Egmont Gruppen og A-pressen"

bør endres til

TV 2 er eid av danske Egmont.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.