autonomi - filosofi

Immanuel Kant

Immanuel Kant av . fri

Autonomi betyr selvstyre.

Faktaboks

Uttale
autonomˈi

I filosofien

I filosofien brukes ordet autonomi om det som følger av sin egen indre lovmessighet, uavhengig av påvirkning utenfra. Begrepet brukes spesielt innen moralfilosofien og omhandler en persons evne til selv å bestemme sine handlinger og grunnlaget for sine handlinger. En aktør regnes som autonom når grunnene for hvordan personen handler er personens egne grunner.

Det motsatte av autonomi er heteronomi, som betyr at aktørens handlinger blir bestemt av krefter som ikke tilhører aktøren selv. Disse kreftene kan ta form av tvang eller manipulasjon, eller av impulser eller begjær som finnes hos aktøren selv, men som aktøren ikke identifiserer seg med.

Immanuel Kant

Den mest kjente teorien om autonomi finnes hos Immanuel Kant. Hos Kant er autonomi brukt om viljen når den utelukkende bestemmes av den praktiske fornufts iboende morallov, det kategoriske imperativ. Autonomi er også sentralt for deontologisk etikk (pliktetikk), der personers autonomi gjerne tenkes som et opphav til moralske rettigheter. Det er også vanlig å tenke at det er en tett sammenheng mellom autonomi og det å være moralsk ansvarlig, samt mellom autonomi og viljesfrihet.

Politisk filosofi

Autonomi er også et sentralt begrep innen politisk filosofi, særlig innen liberalismen. Her er personers autonomi ofte forstått som det som gir grunnlag for enkeltindividers politiske rettigheter, og statens formål blir ofte forstått å være å bevare individers selvbestemmelse over egne liv.

Ulike tilnærminger

Selv om autonomi er et sentralt begrep innen mye av filosofien, er de presise betingelsene for autonomi svært omstridt. Den dominerende tilnærmingen til autonomi er å forstå autonom handling som autentisk handling, det vil si at handlingen springer ut av ønsker, verdier, eller motivasjoner som aktøren selv identifiserer seg med. Denne tilnærmingen er særlig kjent fra filosofien til Harry Frankfurt, men det finnes ulike forståelser av hva en slik identifikasjon innebærer.

En annen tilnærming til autonomi fokuserer heller på aktørens kompetanse, det vil si aktørens rasjonalitet og generelle evne til å vurdere hva som er gode grunner for å handle.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg