Utsikt mot Nordsjøen fra Orrestranda på Jæren av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

Nordsjøen

Nordsjøen er havet mellom mellom Norge, De britiske øyer og Kontinentet. Det er et randhav til Atlanterhavet.

Avgrensning

Nordsjøen med avgrensning mot tilstøtende hav
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

I sør grenser Nordsjøen mot Atlanterhavet gjennom stredet ved Dover. Også gjennom sundene mellom Skottland, Orknøyene og Shetlandsøyene står Nordsjøen i forbindelse med Atlanterhavet. I nord trekker man grensen mot Norskehavet langs den 61. breddesirkel fra 0° 53ʹ vest til norskekysten, og i øst danner linjen LindesnesHanstholmJylland grensen mot Skagerrak.

Areal og dyp

Bunntopografien er gitt i meter.
Bunntopografi
Lisens: CC BY SA 3.0
England og Skottland var forbundet med fastlandet ved slutten av siste istid. Dogger hills ligger nå 15 meter under havoverflaten.

Arealet er 575 000 km2 og midlere dyp 94 m som gir et volum på 54 000 km3. Dypeste del av Nordsjøen er ca. 400 m (i Norskerenna). I den sentrale delen er det flere grunne banker, blant annet Doggerbank på 13–16 m, som var land for 8000 år siden. Lengst i nord finner vi Vikingbanken vest av Bergen.

Vannmasser og strømmer

Temperaturforholdene varierer svært med lokalitet og årstid. Saltholdigheten er størst i vest, der atlanterhavsvann trenger inn, og kan her være over 35 promille. I østlige deler er saltholdigheten under 34 promille, og lokalt og tidvis enda et par promille lavere.

Med det permanente strømsystemet transporteres det relativt saltfattig vann nordover ut av Nordsjøen med Den norske kyststrøm. Jyllandstrømmen går nordøstover utenfor nordvestkysten av Jylland og inn i Skagerrak. Inn i Nordsjøen strømmer atlanterhavsvann nordfra, dels i vest og dels som en strøm langs vestskråningen av Norskerenna. I den sentrale delen av Nordsjøen er strømmene svake og varierer med vinden.

Tidevann

For øvrig er de periodiske tidevannsstrømmene sterkt fremtredende, særlig i den sørlige og vestlige delen (opptil 1–2 m/s). Tidevannet er meget sammensatt og danner et komplisert mønster. Mens tidevannet langs den norske sørkysten er ubetydelig, kan det i den sørlige delen av Nordsjøen bli en forskjell på flo og fjære på mange meter (4–7 m). I tillegg til dette kan man ved uheldige kombinasjoner av vind (storm fra nordvest) og tidevann få ødeleggende stormflo.

Økonomisk betydning

Av .

I Nordsjøen drives det fiske på en rekke fiskesorter (torsk, hyse, sild, makrell, flyndre og andre). Det er et av de mest beferdede hav, med noen av verdens viktigste havner ved sine kyster. Nordsjøen er oppdelt i økonomiske soner etter midtlinjeprinsippet. Denne oppdelingen har betydning både for utnyttelse av mineralressursene (petroleum) og for fiskeriene.

Tilførende elver

Mange vannrike elver munner ut i Nordsjøen. Rhinen og Maas utgjør de største med 2900 m3/s, Elbe 856, Weser 358, Humber 250, Tay 170 og Sira 130 m3/s følger etter på lista. Nordsjøen er utsatt for mye forurensing både fra elvene og fra virksomheten til havs (oljeboring, skipstrafikk).

Tidligere navn

Tidligere ble det brukt forskjellige navn om Nordsjøen, ofte slik at enkelte deler ble fremhevet, for eksempel Englands hav, Jyllands hav, Nordsjø og Vesterhav. Etter tysk Nordsee er Nordsjøen blitt det alminnelige navnet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg