Lindesnes

Faktaboks

Landareal
297 km²
Innbyggertall
4 953
Administrasjonssenter
Vigeland
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Vest-Agder)
Målform
bokmål
Kommunenummer
1029
Høyeste fjell
Bronehei (368 moh.)
Kommunevåpen fra 2020
Av /Store norske leksikon ※.

Lindesnes. Lindesnes fyr. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Kommunevåpen før 2020

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Lindesnes fyr.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Lindesnes, kommune i Vest-Agder fylke, dannet 1964 ved sammenslåing av Spangereid, Sør-Audnedal og Vigmostad kommuner.

Lindesnes omfatter kysten mellom Grønsfjorden/Lenefjorden i vest og Kvåfjorden i øst, samt dal-, skog- og heiestrøkene innenfor. Sentralt gjennom kommunen går Audnedalen med elva Audna; denne munner ut innerst i Sniksfjorden. Lengst vest i kommunen stikker halvøya Lindesnes, det sørligste punkt på fastlandet i Norge, ut i havet mot sørvest. Lindesneshalvøya danner skillet mellom Skagerrak i øst og Nordsjøen i vest. Lindesnes kommune grenser i vest mot Lyngdal, i nord mot Audnedal og i øst mot Marnardal og Mandal kommuner.

Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner har avtalt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell, mest gneis, som tilhører Det store sørnorske grunnfjellsområdet. Granitt opptrer i to områder, henholdsvis vest og øst for Audnedalen ved Vigeland: området i vest avgrenses av kommunegrensen i Lenefjorden i vest og Haugdalsvatnet i nord, området i øst avgrenses i nord av Grundelandsvatnet, i øst av kommunegrensen mot Mandal.

Flere korte fjorder skjærer seg inn i fastlandet; det er skjærgård i østre del av kommunen med blant annet Imsøyene, Udvåre, Våre, Svinør og Unnerøy. Landskapet i sør er kupert med nakne og lyngkledde heistrekninger. Audnedalen nordover veksler mellom åpne og trange partier med bratte sider og heier opp i 371 moh. i østre del av Bronehei på grensen til Lyngdal.

Bosetning

Befolkningsveksten langs kysten skjøt fart i seilskutetiden på 1800-tallet, men fra midten av 1800-tallet begynte en relativt omfattende utvandring til Amerika. Likevel sank ikke kommunens folketall før etter 1910 da en langvarig nedgangsperiode ble innledet. Mellom 1910, da kommunen etter dagens grenser hadde 5712 innbyggere, og frem til kommunen fikk sitt laveste folketall i 1964 (3811 innbyggere) mistet kommunen 1/3 av folkemengden. Særlig var nedgangen stor i mellomkrigstiden, men den fortsatte i en viss utstrekning også i de første tiårene etter krigen. Bak denne nedgangen stod særlig fraflyttingen av mange heiegårder og utvandringen til Amerika.

Siden 1960-tallet har folketallet i Lindesnes stort sett vist vekst, men i 2015 ligger det fortsatt 15 prosent lavere enn i 1910. I tiårsperioden 2005–2015 økte folketallet med gjennomsnittlig 0,8 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Tyngden av bosetningen i kommunen følger Audnedalen med tettstedet og administrasjonssenteret Vigeland, videre de små strandstedene langs Fv. 460 mellom Vigeland og Lindesnes. Kommunen har to tettsteder foruten Vigeland, Høllen og Svennevik. I alt bodde 51 prosent av kommunens befolkning 2014 i tettsteder mot 82 prosent i hele fylket. Av øyene har bare Unnerøy vest for munningen av Sniksfjorden i øst fast bosetting.

Næringsliv

Primærnæringene utgjør sju prosent av arbeidsplassene i Lindesnes. Jordbruket preges av husdyrhold, særlig melkeproduksjon og noe hagebruk. Fiskerinæringen har lange tradisjoner i kommunen. Lindesnes er blant fylkets viktigste fiskerikommuner målt etter ilandført fangst av fiskerne hjemmehørende i kommunen. Det fiskes mest torsk og lignende arter. En tredjedel av fisken etter verdi ilandføres utenfor kommunen.

Lindesnes har atskillig industri; i 2014 utgjorde næringen 24 prosent av kommunens arbeidsplasser, 34 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Dominerende industribransje er kjemisk industri med 76 prosent av de sysselsatte i industrien (GE Healthcare i Spangereid som hovedsakelig produserer røntgen- og kontrastprodukter). Av andre bransjer merkes (andel av industriens ansatte 2013): verkstedindustri (14 prosent), trelast- og trevareindustri (fem prosent, blant annet sagbruk) og næringsmiddelindustri (blant annet fiskeforedling; fire prosent).

Lindesnes er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 46 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er sju kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 92 meter.

Det er stor sommerturisme i kommunen, og det har foregått en betydelig utbygging av feriehytter i de senere år. Campingplasser på Solstrand (Egeland) og Lindesnes.

Vigeland er et viktig handels- og servicesenter for kommunen.

En vindmøllepark med fem turbiner, hver på 750 kW, ble bygget 1998 på Fjellskår på Lindesneshalvøya. Det er i alt seks mindre vannkraftverk i kommunen, fem av dem i Audna og dens tilløp, med en maskininstallasjon på i alt 9,6 MW og en midlere årsproduksjon på 44 GWh.

Av de bosatte yrkestakerne i Lindesnes arbeider 49 prosent utenfor kommunen hvorav 20 prosent i Mandal, sju prosent i Kristiansand og sju prosent i Lyngdal (2014).

Samferdsel

E 39 går gjennom kommunen i sør og passerer like sør for Vigeland. Fv. 460 går gjennom hele kommunen fra Lindesnes fyr via Høllen (Spangereid) og Svennevik til Vigeland der den krysser E 39. Den følger Audnedalen videre nordover forbi Vigmostad, like til Fv. 42 i Håland i Audnedal.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

På Nyplass ved Vigeland er idrettsplass og idrettshall.

Lindesnes hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lindesnesregionen sammen med Audnedal, Mandal, Marnardal og Åseral.

Lindesnes kommune tilsvarer soknet Lindesnes i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lindesnes til Mandal fogderi i Lister og Mandals amt.

Delområder og grunnkretser i Lindesnes

For statistiske formål er Lindesnes kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 22 grunnkretser: Våge, Hægeland, Spangereid, Høllen, Åvik, Reme, Lone/Svinør, Rødberg, Vestbygda, Aas, Roland, Vigeland, Valle, Egeland, Fasseland, Blørstad, Goksem, Buhølen, Foss-Grislebygda, Kleiven-Brådland, Opsal/Einarsmo og Bjåstad/Vigmostad.

Historikk og kultur

Brødrene Gustav Vigeland og Emanuel Vigeland vokste opp i Vigeland, og en avstøpning av Gustav Vigelands «Far og datter» står i Vigeland sentrum. Ved Valle kirke står også Gustav Vigelands statue (1937) av Peder Claussøn Friis, som var sogneprest her og bygde den første kirken 1587. Nåværende Valle kirke er fra 1792. Spangereid kirke er en steinkirke fra middelalderen med tømmertilbygg fra 1840-årene.

Bygdemuseum på Vigeland. Lindesnes fyr (Norges eldste) har vært fyrstasjon siden 1655 og er nasjonalt fyrmuseum med stor turisttrafikk. Lindesnes har tallrike funn fra folkevandringstiden. Den nedlagte Sjølingstad Uldvarefabrik øst i kommunen drives som et levende museum der en kan følge alle fasene i foredlingen av ullen; museet er en del av Vest-Agder-museet.

Spangereidkanalen for småbåter ble gjenåpnet 2007.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har et oppvoksende sølv fyrtårn mot en blå bakgrunn; illustrerer Lindesnes fyr.

Navnet. Første ledd norrønt Lidandi, av lida, ‘fare, være slutt med‘; ’neset der det er slutt med landet’.

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg