Heimevernet. Heimevernets merke.

. begrenset

HV, en del av det norske forsvar, opprettet 1946. Ledes av Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) med stab, som inngår i Forsvarsstaben. HV er en lokalforsvarsstyrke som kan mobiliseres raskt; til oppgavene hører støtte til militær virksomhet, overvåking, kontroll og sikring av objekter som installasjoner og nøkkelpersonell. Heimevernet skal også på anmodning yte politiet bistand for å forebygge terrorangrep og yte hjelp og støtte til sivile myndigheter og samfunnet ved kriser og katastrofer.

Heimevernet består av Landheimevernet (LHV), Sjøheimevernet (SHV) og Luftheimevernet (LUHV). HV er fra 2004 organisert i innsatsstyrker (5000), forsterkningsstyrker (25 000), oppfølgingsstyrker (20 000) og en reservestyrke (33 000) som ikke øves. Innsatsstyrkene skal bestå av mobile og fleksible enheter og ha kort reaksjonstid for innsats. Forsterkningsstyrkene skal bestå av flyttbare enheter og skal kunne forsterke innsatsstyrkene for å ivareta utholdenheten. Oppfølgingsstyrkene skal i første rekke sikre objekter.

Heimevernet er delt inn i 13 HV-distrikter med distriktsstaber, som ledes av en distriktssjef som er oberstløytnant. Heimevernsdistriktet er oppsettende avdeling for de avsnittene og områdene som er undergitt dem. Etter omorganiseringen av HV 2004–05 vil inndelingen i avsnitt og områder være klar i løpet av 2005. Det blir en betydelig reduksjon i antall i forhold til tidligere. For Sjøheimevernet vil Haakonsvern være et sentralt treningssenter, for Luftheimevernet Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter ved Rygge flystasjon. Både Landheimevernet, Sjøheimevernet og Luftheimevernet bidrar med personell og materiell til innsatsstyrken. Heimevernet består hovedsakelig av personell som er overført etter førstegangstjeneste i de tre forsvarsgrenene; det er også frivillig personell i alderen 16–21 år og over 44 år.

Tjenesteplikten i HV. Innsatsstyrkene, som består av frivillige på kontrakt, gis fra 6 til 20 dagers årlig trening. Forsterkningsstyrkene og oppfølgingsstyrkene gis 5 dagers trening hvert år. Styrker med statiske sikringsoppdrag trenes annethvert år. HV-befalet har en tjenesteplikt på inntil 8 dager per år, hvorav inntil 5 dager sammen med soldatene. HV-befalet er mobiliseringsdisponert i Heimevernet til de er 55 år, men kan fortsette på frivillig basis til de er 60 år.

Landsrådet for HV fungerer som rådgivende organ; til distriktene, avsnittene og områdene er knyttet råd og utvalg, og det er etablert kommunale HV-nemnder. Heimevernet har to skoler (HVs skole- og kompetansesenter, Dombås og Heimevernets utdanningssenter, Værnes). Heimevernsbladet er Generalinspektøren for Heimevernets offisielle informasjonsorgan til alt HV-personell, grunnlagt 1947. Utkommer sju ganger i året. Opplag 2004: 85 000.

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 21.08.2014.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Forsvarets fellesinstitusjoner

Jacob Børresen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

14. november 2012 skrev Michael Kvam

Hei! Mulig å nevne HV-undommen i artikkelen. Mange frivillige ungdommer som er med i HV-Ungdommen. De aller fleste tar senere utdanning i Forsvaret eller videre tjeneste i Heimevernet.

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.