industriland

Industriland, i-land, generell betegnelse på land i den rike, industrialiserte del av verden, hovedsakelig Europa, Nord-Amerika, Oseania og enkelte land i Asia. Betegnelsen er en motpol til utviklingsland (u-land). Annen betegnelse er landene i Nord (i-land) og landene i Sør (u-land).

Faktaboks

uttale:
industrˈiland
FNs Human Development Index måler levekår i land i verden. Resultatene sammenfattes blant annet i en score på en skala fra 0 til 1.
Blått = høyeste score (0,8-1). Grønt = mellomhøy score (0,7-0,79). Gult = mellomlav score (0,555–0.699). Rødt = lav score (0,35–0.554).
En inndeling i utviklede land (blått), utviklingsland (gult) og minst utviklede land (rødt). Basert på inndelinger fra Det internasjonale pengefondet og FN (2008).
Utviklede land, utviklingsland og minst utviklede land
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Avgrensning

Det er ingen klart avgrenset definisjon på hva et i-land er, men betegnelsen brukes vanligvis om land som kjennetegnes ved at de har relativt høy inntekt per innbygger, målt i bruttonasjonalprodukt, og en produktiv industrisektor.

Vanligvis er industri og servicenæringene viktigere enn primærnæringene, både når det gjelder landets inntekter og antall sysselsatte. I de fleste i-land fører den teknologiske utviklingen til økt sysselsetting i blant annet forvaltning, utdanning, helse- og sosialsektoren, finans og handelsvirksomhet som utgjør servicesektoren, og redusert sysselsetting i industri og landbrukssektoren.

Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA har definert seg og hverandre som de viktigste industrilandene, og dannet den løse sammenslutningen G 7 (Group of Seven). Fra 1998 til 2014 deltok også Russland, betegnelsen ble da G 8. Under krisen i Ukraina våren 2014 bestemte de opprinnelige syv landene å suspendere Russlands deltakelse som en konsekvens av Russlands annektering av det ukrainske området Krim-halvøya.

Skillet mellom i-land og u-land er ikke klart avgrenset. Flere land befinner seg i grensesjiktet mellom i-land og u-land, blant annet enkelte østasiatiske, latinamerikanske og østeuropeiske land og flere av de tidligere sovjetrepublikkene. Betegnelsen har derfor etter omtrent 1990 gått mer og mer ut av bruk.

NIC-land

Nylig industrialiserte land, såkalte NIC-land (Newly Industrializing Countries), er betegnelsen for land som har hatt en rask industrialiseringsprosess i etterkrigstiden, ofte med stor satsing på eksport. Blant annet regnes Sør-Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia og Thailand som NIC-land.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg