topografi

Topografi. Fremstilling av et fjell ved hjelp av koter og forskjellige farger, slik man ofte ser det på topografiske kart. Ekvidistansen (avstanden mellom kotene) er i dette eksempelet 500 m.

Av /Store norske leksikon ※.
Topografi
Landtopografi gir en detaljert beskrivelse av alt som finnes på et sted.
Av /Kartverket.
Lisens: CC BY 4.0

Topografi er en detaljert beskrivelse av et sted. Topografien til et landområde inneholder beskrivelse om terrengforhold, men også mange andre naturlige og menneskeskapte forhold som er synlige i landskapet. Topografien til et landområde inneholder også en beskrivelse av kulturelle forhold som ikke er synlige, som grenser (f.eks. kommunegrenser) og stedsnavn.

Faktaboks

Uttale
topografˈi
Etymologi
av topo- gresk topos ‘sted’ og -grafi fra gresk grafia, avledet av grafein ‘skrive’

Topografien beskjeftiger seg med beskrivelse av områder på jordoverflaten; både på landoverflaten, landtopografi, havoverflaten, havtopografi og under havoverflaten, batymetri.

Begrepet topografi viser i første rekke til landskapets eller havoverflatens form og høydeforhold i forhold til geoiden, men innen landtopografi omfatter begrepet i videre forstand også karakteristika som bebyggelse, veier og andre kommunikasjonsårer, vann, elver, myr, vegetasjon, administrative grenser, tekniske anlegg etc. Landtopografi gir en detaljert beskrivelse av alt som finnes på et sted.

Innmåling av landtopografien skjer i regelen ved geodetiske metoder. Data om havtopografien er i tillegg basert på radaraltimetri fra satellitter som er spesialutrustet for oseanografiske målinger. Havet er ikke flatt, og havnivået er i endring. En av geodesiens oppgaver er å beregne en midlere dynamisk havtopografi (MDT) som er viktig for å avdekke informasjon om kystlinjens dynamikk (som variasjon i havnivå som følge av landhevning eller klimaendringer).

Studie av topografi er sentralt for disipliner som geodesi, landmåling og geografi, og for systemer brukt innen kartlegging (geografiske informasjonssystemer).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg