topografi

Topografi. Fremstilling av et fjell ved hjelp av koter og forskjellige farger, slik man ofte ser det på topografiske kart. Ekvidistansen (avstanden mellom kotene) er i dette eksempelet 500 m.

topografi av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Topografi, stedsbeskrivelse. Topografien beskjeftiger seg med oppmåling og beskrivelse av områder på jordoverflaten; både på landoverflaten, landtopografi, og havoverflaten, havtopografi.

Faktaboks

Uttale
topografˈi
Etymologi
av topo- og -grafi

For tilsvarende beskrivelse av terreng- og høydeforhold for hav- og sjøbunn brukes oftest betegnelsen batymetri.

Begrepet viser i første rekke til landskapets eller havoverflatens form og høydeforhold i forhold til geoiden, men innen landtopografi omfatter begrepet i videre forstand også karakteristika som bebyggelse, kommunikasjonsårer, vannsystemer, administrative grenser, tekniske anlegg etc. Innmåling av landtopografien skjer i regelen som kombinasjon av romgeodetiske metoder. Data om havtopografien er i dag hovedsaklig basert på radaraltimetri fra satellitter som er spesialutrustet for oseanografiske målinger, bl.a. Topex/Poseidon.

Topografiske data er nyttig når man skal planlegge ulike utbyggingsprosjekter, undersøke globale og lokale klimaforhold eller bestemme trygge flygningshøyder for fly.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg