Pengehusholdning, økonomi basert på at vare- og tjenestebyttet foregår med penger som mellomledd. Motsatt: naturalhusholdning.