Østisen, betegnelse brukt, særlig av fangstfolk, om drivisområdet vest for Novaja Zemlja og videre sørover til Kvitsjøen.