Brunbjørn
Lisens: CC BY 2.0
Bjørnen er Europas største og sterkeste rovdyr, lengde inntil 2,3 meter
Bjørn

Brunbjørn.

Av /KF-arkiv ※.

Brunbjørnen er det største rovdyret på det europeiske fastlandet

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Grizzlybjørn i Katmai nasjonalpark, Alaska

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Bjørn, egentlig brunbjørn, er et pattedyr i familien bjørner. Den er det største landlevende rovdyret på det europeiske fastlandet. Arten finnes i store områder av Eurasia og Nord-Amerika, men er utryddet i mange tettbygde land.

Faktaboks

Også kjent som
brunbjørn, bjønn
Vitenskapelig navn
Ursus arctos
Beskrevet av
Carl von Linné, 1758
Rødlistestatus i Norge
EN – Sterkt truet
Global rødlistestatus
LC – Livskraftig

Beskrivelse

Brunbjørnen kan ha en lengde på inntil 2,5 meter, mens skulderhøyden sjelden er på mer enn én meter. Hannene veier 100–300 kilo og hunnene 60–200 kilo. Kroppsbygningen er kraftig med tykk hals og en pukkel over skuldrene. Halen er kort. Hodet har avrundede, opprette ører og små øyne. Pelsen er tett og kan være mørkebrun, gråbrun eller gulbrun, til nesten helt svart.

Ungene er gråaktige, som regel med hvite flekker på halsen.

Bjørnen er sålegjenger og har lett gjenkjennelige fotspor.

Levevis

Brunbjørnen er den bjørnearten som har størst mangfold i levevis og kan finnes i mange ulike naturtyper. I Norge trives den best i uberørt barskog, gjerne i ulendt terreng. Voksne dyr lever alene bortsett fra i paringstiden. Størrelsen på leveområdene varierer mye etter geografisk region og mellom individer. Generelt har binner med unger de minste, og unge hanner de største leveområdene. Bjørnene markerer territoriene sine ved å skrape i barken av trær og ved å avsette lukt på trær og på bakken.

Næring

Brunbjørnen er altetende med et kosthold som består av mest planter (som bær, saftige røtter og urter), men den spiser også noen dyr (som insektlarver, maur og smågnagere) og honning. Bjørn tar også noen ganger sau som er uten tilsyn, og i noen tilfeller også elgkalver og reinkalver. I noen områder av Nord-Amerika og Russland tar brunbjørn også mye fisk, særlig laks.

Vintersøvn

Brunbjørnen går i hi om vinteren, men faller ikke i dyp søvn. Den tærer i denne perioden på kroppsfett og senker da kroppstemperaturen med 4–5 grader. Den går ikke i ekte dvale som for eksempel piggsvin og flaggermus. Hiet graver bjørnen gjerne ut i en gammel maurtue, i jorden eller i en steinrøys. I Norge går bjørnen i hi i oktober eller november og forlater det i april eller mai, alt etter temperaturen.

Formering

Paringstiden til bjørnen er i mai–juli, men det befruktede egget fester seg først til livmoren når binnen går i hi på høsten, et fenomen som kalles forsinket innplanting. Ungene fødes i hiet fra desember til februar og veier da bare 0,3–0,6 kilo. Antall unger er sjelden flere enn to eller tre. Når ungene forlater hiet på våren veier de om lag fire kilo. Binnene har melk i rundt 2,5 år og ungene kan følge henne inntil fire år.

Utbredelse

Kodiakbjørn som finnes i Alaska er størst blant brunbjørnene
.
utbredelse av bjørn

Utbredelse av bjørn (Ursus arctos). Basert på data fra Den internasjonale naturvernunionen (IUCN Red List, versjon 3, 2017).

utbredelse av bjørn

Brunbjørn er utbredt på store deler av den nordlige halvkule. Den eurasiske bjørnen regnes som en egen underart (Ursus arctos arctos), mens det i Nord-Amerika finnes grizzlybjørn (Ursus arctos horribilis) og kodiakbjørn (Ursus arctos middendorffi). I Eurasia finnes arten i skogrike bergtrakter sør til Pyreneene, Hellas, Karpatene og Kaukasus samt i deler av Asia. Bjørnen er utryddet i Storbritannia, i de mer tettbygde delene av Europas fastland og i Nord-Afrika og Mexico. Verdens bestand av brunbjørn ble i 2017 anslått å bestå av omkring 110 000 voksne individer. Omtrent halvparten av disse finnes i Europa, de fleste i Russland.

Den skandinaviske bjørnestammen

Rundt 1850 ble bjørnebestanden i Skandinavia anslått til kanskje 4000–5000 dyr, av disse 65 prosent i Norge. Deretter gikk bjørnebestanden kraftig tilbake som følge av intens jakt med utryddelse som mål. I 1850–1860 ble det skutt 200–300 bjørn per år i Norge, og siden 1930-årene har bjørnen nærmest vært utryddet her i landet. Den siste helnorske bestanden, i Vassfaret, forsvant i 1980-årene.

I Sverige begynte derimot bjørnestammen å hente seg opp igjen allerede fra 1930-årene. Fra 1970-årene og utover har det kommet en del bjørn inn i Norge fra nabolandene Sverige, Finland og Russland. Den norske bestanden deles i dag inn i en norsk/finsk/russisk bestand i Troms og Finnmark og en felles skandinavisk bestand i østlige deler av landet sør til Innlandet.

Bevaringsstatus og trusler

Den globale bestanden av brunbjørn er regnet som livskraftig av den internasjonale naturvernunionen (IUCN). På norsk rødliste (fra 2021) er brunbjørn oppført som sterkt truet. Habitatødeleggelse og habitatreduksjon som følge av skogdrift er en trussel mot brunbjørnens overlevelse i mange områder. Arten er også utsatt for ulovlig jakt, og det er økende etterspørsel etter galleblærer og føtter fra bjørn som benyttes i kinesisk medisin.

Forvaltning og jakt i Norge

I Norge blir bestanden av brunbjørn overvåket ved at Rovdata samler inn og analyserer rundt 1500 prøver av DNA fra hår og ekskrementer årlig. Dette overvåkningsprogrammet startet i 2009. I 2022 ble det påvist 175 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. Av disse var 79 hunner og 96 hanner. Ut fra antallet hunnbjørn er det beregnet at det ble født ti kull med bjørnunger i Norge i 2022. Både antall bjørner og antall kull er det høyeste siden målingene startet. Stortinget har bestemt at det skal fødes 13 ungekull i Norge hvert år.

Bjørnen har vært totalfredet i Norge siden 1973. Etter det felles bjørn gjennom lisens- og skadefelling for å stanse eller forhindre skader på bufe og tamrein. Ifølge Statistisk sentralbyrå har det siden 2010 blitt felt 133 brunbjørn i Norge, 13 av disse i jaktsesongen 2020–2021.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

bjørn
Ursus arctos
Artsdatabanken-ID
48039
GBIF-ID
2433433

Kommentarer (2)

skrev Magne Josefsen

Ved bilde nr.4 står det: "Brunbjørnen er Europas største rovdyr".
Er ikke dette feil ?
Jeg har lært at det er isbjørnen som er det største landgående rovdyret.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg