Grus, bergartsfragmenter med kornstørrelse 2–60 mm. Blir kornstørrelsen mindre, får man sand. Grus avsatt av rennende vann, har avrundede korn (strandgrus, elvegrus og grus avsatt av breelver); forvitringsgrus og grus avsatt av breer (morenegrus) har skarpkantede korn. Grus anvendes i veidekker og som tilsetning i betong.