Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Nordkapp, kommune i Finnmark fylke, ligger på begge sider av Porsangens ytre del, omfatter Magerøya, den nordøstlige delen av Porsangerhalvøya og den vestlige delen av Sværholthalvøya.

Kommunen het til 1950 Kjelvik, etter et fiskevær på Magerøya som ikke ble gjenreist etter den annen verdenskrig. Nåværende grenser er fra 1984, da den vestlige delen av Magerøya ble overført fra Måsøy kommune.

På Magerøya finnes Norges nordligste punkt (utenom Svalbard), Knivskjelodden (71°, 11' 8" n.br.), et stykke nordvest for det mer kjente Nordkapplatået.

Natur

Berggrunnen på fastlandet i Nordkapp består hovedsakelig av sandstein og skifer, hovedsakelig fra eokambrium. På Magerøya er berggrunnen noe yngre, og her finnes også noen mindre områder med gabbro og granitt.

Kysten er preget av flate platåer med steile skrenter ned mot havet. Det er dype og brede fjorder og daler. Noe skjærgård utenfor Gjesvær.

Nordkapplatået på nordsiden av Magerøya; 309 moh. Nordkapps nordligste punkt på 71° 10ʹ 21ʹʹ n.br. er ofte feilaktig fremstilt som Norges nordligste punkt (unntatt Svalbard), som er Knivskjelodden på Magerøya (71° 11ʹ 8ʹʹ n.br.) 4,5 km nordvest for Nordkapp. Nordkapp er et 300 m høyt fjellplatå med fjellsider som stuper bratt ned mot sjøen.

Vegetasjonen er fattigere enn i indre deler av Finnmark, selv om det finnes over 200 plantearter, de fleste av arktisk type. Det finnes ikke produktiv skog i kommunen, men i lune dalfører kan det vokse bjørk og seljekratt. Plante- og dyrelivet er fredet på Nordkapplatået samt i skrenten mot Hornvika i øst.

Bosetning

Praktisk talt hele kommunens befolkning er bosatt i de to tettstedene Honningsvåg og Nordvågen og i tettbebyggelsene Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær, alle på Magerøya. Den sterke konsentrasjonen henger sammen med gjenreisningen etter den annen verdenskrig, da man la vekt på utbygging av steder med gode havneforhold. Den sterkeste veksten har falt på Honningsvåg.

Folketallet i kommunen var voksende til et stykke ut i 1960-årene, men har senere avtatt betydelig, bl.a. som følge av utviklingen innen fiskeriene, med overgang fra mindre til større havgående fartøyer, samt overbeskatning av de viktigste fiskeslagene. I tiårsperioden 1995–2005 sank folketallet med 12,7 %.

Næringsliv

Honningsvåg er etter Båtsfjord fylkets største fiskevær etter verdien av den ilandførte fangsten (2002). Fiskeindustrien har derfor en dominerende plass i næringslivet. Det finnes også bedrifter som yter andre tjenester til fiskeflåten, som mekanisk verksted.

Næringslivet i de tre andre tettstedene er nesten fullstendig dominert av fiske og fiskeforedling. I alt 86 % av industriens sysselsatte er å finne i næringsmiddelindustrien (2003).

Turisme spiller en betydelig rolle. Nordkapplatået er svært mye besøkt av turister om sommeren. Et opplevelsessenter er bygd inn i platået med panoramautsikt, kafé, restaurant, postkontor, suvenirbutikk og en såkalt supervideograf, som åpnet i 1988.

Finnmarksposten kommer ut en gang ukentlig, og Finnmark Dagblad i Hammerfest har utvekslingsavtale med avisen. Kommunen har også egen uavhengig lokalradio, Radio Nordkapp.

Samferdsel

Honningsvåg har hurtigruteanløp. E 69 går fra E 6 i Olderfjord, langs vestsiden av Porsangen, i undersjøisk tunnel under Magerøysundet og videre over Magerøya til Nordkapp. Fastlandsforbindelsen (Fatima) ble åpnet 1999. Frem til Nordkapplatået fører E 69. Fylkesveier fører fra E 69 til alle tettbebyggelsene. Ved Nordmannset ligger Honningsvåg lufthavn, Valan.

Offentlige institusjoner

Honningsvåg er undervisningssenter med videregående skole og fiskerfagskole. Nordkapp svarer til Nordkapp sogn og prestegjeld, Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Nordkapp lensmannsdistrikt ligger i Vest-Finnmark politidistrikt og hører under Hammerfest tingrett. Kystverkets regionkontor for Troms og Finnmark er også lagt til Honningsvåg.

Historikk og kultur

Kommunens store turistattraksjon er Nordkapplatået, som er utbygd med opplevelsessenter.

I Honningsvåg ligger Nordkappmuseet. Honningsvåg kirke er en langkirke i tre, bygd 1855. Tegnet av arkitekt J.W. Nordan. På Sarnes sør på Magerøya er det gjort boplassfunn som anslås å være 10 000 år gamle.

Den første av fire etapper av sykkelrittet Arctic Race of Norway 2014 hadde målgang på Nordkapplatået. Lars Petter Nordhaug vant etappen.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1973) er delt av gull og rødt ved et enkelt venstre trappesnitt; gjengir stilisert Nordkapp-profilen.

Navnet

Nordkapp ble navngitt av engelskmannen Stephen Burrough, som var kaptein på skipet Edward Bonaventure, og som seilte forbi Nordkapplatået i 1553 på leting etter Nordostpassasjen. Siste ledd av lat. caput 'hode', brukt i betydningen 'nes, odde'.

Anbefalt lenke

Utvalgt litteratur

  • Hanssen, Einar Richter: Nordkapp : en fiskerikommune: fra de eldste tider til i dag, 1990, isbn 82-992263-0-9, Finn boken
  • Hanssen, Einar Richter: Fra krig til fred : Den annen verdenskrig i Nordkapp, 2. utg., 2003, isbn 82-7579-009-3, Finn boken
  • Sætherø, Ingrid: Vandring i gjenreist landskap : Honningsvåg, 1996 (Fotefar mot nord), isbn 82-91552-15-0, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Nordkapp

Svein Askheim

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

23. juni 2010 skrev Bjarne Rosenstrøm

Også her opplyses det at mange turister landsettes i Hornviken, det medfører ikke riktighet. Siden veien åpnet i 1956 har det vel knapt nok vært et cruisebåtanløp der.

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.