Plantesykdommer

Plantesykdommer, i videste forstand en betegnelse på alt permanent eller forbigående avvik fra planters normale vekst og utvikling. Slike avvik gir seg utslag i ulike symptomer eller sykdomstegn på en plante, slik som unormal farge, form og størrelse, visning, nekroser og råte (celledød), utvekster og andre misdannelser. Symptomene kan vises på hele planten, eller bare på deler av den.Ikke-parasittære eller fysiogene plantesykdommer skyldes abiotiske eller fysiogene forhold, slike som endringer eller uregelmessigheter i plantens arveanlegg, ugunstige klimatiske forhold som frost, isbrann, tørke eller drukning, jordbunnsforhold, næringsmangel eller overskudd (forgiftning) og utslipp av giftige gasser, f.eks. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild Sletten

Norsk institutt for bioøkonomi

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 362 artikler: