Pythium, slekt av eggsporesopper i familien Pythiaceae. Nyere undersøkelser har vist at denne gruppen mikroorganismer ikke er sopp (Fungi), og de føres nå til riket Chromista i Eucaryota. Omfatter ca. 120 arter, hvorav mange først og fremst er saprofytter i jord, og sjelden er funnet å angripe planter. Men en god del arter er farlige parasitter på planter og kan forårsake store skader, først og fremst i såbed og på småplanter. Ny dyrkingsteknikk med bruk av resirkulerende næringsløsning i grønnsak- og prydplantekulturer i veksthus har gitt Pythium-arter svært gode sprednings- og utviklingsmuligheter, og skadene etter angrep av disse soppene som har forårsaket råtning av røtter og visning av planter, har vært betydelige. Mange arter angriper en rekke ulike vertplanter. Viktigst er P. ultimum, P. irregulare, P. aphanidermatum og P. intermedium. Pythium-artene kan overleve lang tid i jord som oosporer, først og fremst i dødt plantemateriale.