Metoksyetylkvikksølvacetat, systemisk virkende soppmiddel. Brukt til beising av såkorn og annet frø mot angrep av en rekke sopper. Ikke tillatt brukt i Norge etter 1991.