Puccinia, slekt av rustsopper. Den mest artsrike rustsoppslekt, med ca. 4000 arter utbredt over hele verden. Vertplanter innen mange plantefamilier. Noen er årsak til de viktigste plantesykdommene i verden. Størst kan skaden bli på ulike kornslag ved angrep av svartrust, gulrust, kronrust og maisrust. Skaden kan også bli stor på mange viktige prydplantekulturer, slik som hvit pelargoniumrust, som fører til rask visning og inntørking av bladene.