Chrysomyxa, soppslekt som tilhører rustsoppene. De artene som er vertvekslende har aecidiestadiet på gran, og uredo- og teleutostadiet på krekling, finnmarkspors og vintergrønn. Vanlig i Norge er granrust, C. abietis, og konglegulrust, C. pirolata.