Papirflekk, sykdom på purre og løk forårsaket av bladskimmelsoppen Phytophthora porri. Viser seg som større eller mindre hvite og papiraktige flekker på bladene. Sterke angrep fører til at bladene visner og veksten hemmes kraftig. I flekkene dannes soppens zoo-sporer (eggsporer). De kan overleve i vissent plantemateriale på åkeren, og spire neste vår med dannelse av zoo-sporer som spres med vannsprut i regnvær til nye planter. Sykdommen kan bekjempes ved vekstskifte og forebyggende sprøyting med et kjemisk soppmiddel.