Ganoderma, stilksporesoppslekt, tilhører poresoppene. Omfatter vanlige råtesopper på løvtrær, bl.a. Ganoderma applanatum, flatkjuke, og Ganoderma lucidum, lakk-kjuke. De er svake patogener og angriper vanligvis bare døende eller døde trær.