Ertefotsyke, sykdom på ert forårsaket av soppen Mycosphaerella pinodes, med konidiestadium Ascochyta pinodes. Angrep fører til rotråte og mørkebrune flekker på stengler, blad og belger. Kraftig angrep fører til visning av bladverket. Angrep fra infisert frø fører til store, mørke felt på stengelen, og småplanter kan drepes helt. Sykdommen erteflekk er forårsaket av den nærstående arten Ascochyta pisi, og symptomene den er årsak til er vanskelig å skille fra de som forårsakes av ertefotsykesoppen. Begge soppene kan bekjempes med friskt frø og sprøyting med kjemisk soppmiddel.