Oksadiksyl, systemisk virkende soppmiddel. Et spesialmiddel for bekjempelse av tørråte på potet. Hindrer soppens utvikling og reduserer sporedanning (kurativ virkning). Ble handelsført i blanding med mankozeb under navnet Sandofam M8. Preparatet mistet sin godkjenning i 1999.