Korsblomstgråflekk, sykdom på kinakål forårsaket av konidiesoppen Pseudocercosporella capsellae. Angrep vises først på de eldste bladene som små, runde, gulgrå flekker. De kan flyte sammen til større partier av lysegrått, inntørket bladvev. I flekkene danner soppen konidiesporer, som spres med vannsprut og ved arbeid i åkeren til friske blad. Sykdommen fører til redusert bladmasse og mindre avling, og kan gi en del skade der kinakål dyrkes intensivt flere ganger i løpet av året. Soppen kan også angripe andre arter i korsblomstfamilien. Bekjempes ved vekstskifte i 2–3 år for å unngå smitte fra tidligere kulturer, og ved sprøyting med kjemiske soppmidler.