Fenpropidin, systemisk og kontaktvirkende soppmiddel mot en rekke soppsykdommer på korn. I blanding med propikonazol markedsføres det under navnet Zenit 575 EC.