Urocystis, soppslekt som tilhører sotsoppene. Omfatter ca. 130 arter. Urocystis cepulae er årsak til løksot, og Urocystis anemones er parasitt på anemone.