Filtsopp, sykdom på bartrær, først og fremst på einer og yngre gran, forårsaket av sekksporesoppen Herpotrichia juniperi. Soppen angriper nåler og unge skudd, og viser seg om våren når snøen smelter som et grovt, brunsvart mycel utenpå grener som har ligget under snøen. Større eller mindre deler av planten drepes etter å ha vært innvevd av slikt mycel. Småplanter drepes lett. Soppen er kuldetolerant (kryofil) og angriper bare de deler av planten som ligger under et tykt snølag. Den kan gjøre noe skade i snørike områder.