Eplemosaikk, sykdom på eple forårsaket av eplemosaikkvirus. Viser seg som mosaikk på bladene, dvs. regelmessig skiftende lysere og mørkere grønne flekker. Kan gi betydelig avlingsreduksjon, men ser i dag ut til å være av liten betydning takket være planting med virusrenset plantemateriale.