Landbruk

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 12 kategorier:

 1. Gjødsel og plantevern
 2. Hagebruk
 3. Husdyr
 4. Jordbruk
 5. Landbruksforskning og -utdanning
 6. Landbruksindustri - bedrifter
 7. Landbrukspolitikk
 8. Organisasjoner i landbruket
 9. Personer i landbruket
 10. Skogbruk
 11. Skogbruk – biografier
 12. Utmarksnæring