Korkflekk, sykdom på eple forårsaket av virus. Angrepet viser seg som små flekker, striper eller ringformede figurer i skallet på frukten. Ved kraftige angrep kan store partier av frukten være dekket av ru, brunlig, korkaktig hud, og den blir gjerne mindre enn normalt. Symptomene varierer mye mellom de ulike eplesortene. Bekjempes med friskt plantemateriale.