Peronospora, slekt av bladskimmelsopper i familien Peronosporaceae. Omfatter ca. 75 arter, mange av disse er årsak til økonomisk meget viktige sykdommer på kulturplanter. Peronospora destructor er årsak til løkbladskimmel, som kan gjøre stor skade i løkvekster. Peronospora parasitica er årsak til kålbladskimmel, som er spesielt ødeleggende på småplanter av kål. I tobakksdyrkingen er Peronospora tabacina årsak til «blue mould», en av de mest ødeleggende sykdommer. Eksempelvis ble i 1979 mer enn 95 % av tobakkshøsten på Cuba ødelagt av denne soppen. Skadene har også vært store i mange andre land. Andre arter gjør skade på erter, bønner og mange forskjellige prydplanter.