Plantevern er vern av kulturplanter mot angrep av skadegjørere. Dette omfatter forskning på og undersøkelser av skadelige og nyttige organismer, samt metoder og midler for forebyggende, kjemisk, biologisk og integrert bekjempelse. De viktigste skadegjørerne er ugress eller uønsket vegetasjon, av plantesykdommer planteparasittære bakterier, sopper og virus og av skadedyr planteparasittære nematoder, skadelige midder og insekter. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gjødsel og plantevern

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel