Løkbladskimmel, sykdom på løk forårsaket av bladskimmelsoppen Peronospora destructor. Om våren viser angrep seg ved dvergaktige planter med gule, forvridde blad. I fuktig vær vokser et fint, gråfiolett soppbelegg frem på bladverket. Fra dette spres soppens sporer etter hvert til nye blad, som får ovale, lyse flekker. Bladene vil gradvis visne. Fra bladene vokser soppen ned i løken, hvor den overvintrer. Det kan også skje i planterester. Soppen kan enkelte år gjøre stor skade. Bekjempes ved vekstskifte, beising av frø og setteløk og forebyggende sprøyting med kjemisk soppmiddel.