Plantepatologi, læren om plantesykdommer og deres årsaker. Blir vanligvis regnet for å omfatte studier av sykdommer som forårsakes av virus, viroider, fytoplasma, bakterier, sopp og nematoder, hvilke forhold som fører til og påvirker utvikling av sykdom, og hvordan sykdommer kan bekjempes og skader begrenses. Den omfatter også studier av virkningen av overskudd eller mangel på næringsstoffer, ugunstige klimatiske forhold og genetiske mutasjoner.