Fenheksamid, kontaktvirkende soppmiddel med forebyggende virkning mot gråskimmel og grå og gul monilia på frukttrær, bærvekster, tomat, agurk og prydvekster. Det markedsføres under preparatnavnet Teldor.