Purregulstripevirus, virus som forårsaker sykdom på purre. Viser seg som gulstriping av bladene, særlig ved bladbasis. Plantene blir mindre saftspente, får redusert vekst, nedsatt frostherdighet og dårligere holdbarhet ved lagring. Noen purresorter skades mer enn andre. Viruset overlever i infiserte planter som blir liggende igjen på åkeren, og spres til nye planter neste vår med bladlus. Bekjempes ved vekstskifte og dyrking av resistente sorter.