Rotbrann, sykdom som kan gjøre stor skade på småplanter, særlig i såbed. Forårsakes oftest av ulike jordboende sopper, først og fremst arter i slektene Rhizoctonia, Phytophthora og Pythium, men også av sopper som følger med frøet og som angriper plantene allerede under spiringen. Soppene ødelegger røttene og rothalsen, som ofte får en brun til svart farge. Plantene faller lett overende, dette er blitt betegnet som fallesyke. Rotbrannsopper gjør mest skade i kald og våt jord, og under forhold som sinker veksten slik at soppene får god tid til å angripe plantene. De kan bekjempes ved frøbeising, jorddesinfeksjon, og forebyggende tiltak som grøfting, forsiktig vanning og grunn såing.