Melonnekroseflekkvirus, virus som fører til sykdom på vekster i gresskarfamilien. Gir mosaikk, gulfarging og senere nekroser på stengler og blad, som derved visner. Viruset spres mekanisk ved skjæring og stell i kulturen, men også med den jordboende soppen Olpidium radicale. Soppen kan trenge inn i de ytterste cellelagene i planterøtter, og gir lite skade, men viruset fortsetter videre inn i roten og etter hvert opp i resten av planten og utvikler sykdom der. Skaden kan bli betydelig på veksthusagurk. Bekjempes ved forebyggende hygieniske tiltak, desinfeksjon av næringsløsning, og tilsetting av kjemiske spredemidler som dreper soppvektoren i næringsløsningen.