Bensovindiflupyr, systemisk virkende middel mot soppsykdommer i korn. Markedsføres under handelsnavnet Elatus plus.