Rotstokkråte, sykdom på jordbær forårsaket av soppen Phytophthora cactorum. Angrep viser seg først som redusert vekst, blågrønn farge på de yngste bladene, og til slutt visning og død av hele planten. Skaden kan bli betydelig i åkeren. Soppen danner hvilesporer (oosporer) som kan overleve i planterester eller i jorden i mange år. De blir stimulert til å spire ved planting av jordbær, og det dannes sporangier med zoosporer, som kan svømme i jordvann og infisere røttene på friske planter. Gunstige forhold for infeksjon er noe kjølig vær og rikelig med nedbør. Bekjempes først og fremst ved bruk av friskt, sykdomskontrollert plantemateriale, vekstskifte og god drenering av åkeren. Sprøyting med ulike kjemiske soppmidler kan ha en viss effekt.