Svart frukttrekreft, sekksporesopp som kan være årsak til kreftsår på grenene hos eple, og er da vanligvis etterfølger av en primær frostskade. Slike kreftsår er av liten betydning sammenlignet med de skader som forårsakes av frukttrekreft. Men soppen kan også forårsake råtning av moden frukt, tilsvarende den som forårsakes av kjølelagersopp. Biologi og tiltak for bekjempelse er de samme for de to soppene.