Skulpesopp, konidiesopp som forårsaker sykdom på arter i korsblomstfamilien. Viser seg som runde, brune flekker omgitt av et gult parti på overjordiske plantedeler, særlig blad og skulper. I flekkene kan man finne et grønnsvart sporebelegg av Alternaria brassicae, stor skulpesopp, som er vanligst på kinakål, eller Alternaria brassicicola, liten skulpesopp, som er vanligst på kål. Det er sjelden skaden er av større betydning. Soppene bekjempes ved vekstskifte, frøbeising og sprøyting med kjemisk soppmiddel.