Planteresistens, det at noen sorter eller arter av kulturplanter er mer resistente (motstandsdyktige) enn andre mot en eller flere skadelige organismer (soppsykdommer, skadedyr osv.). Se resistens.