Mycocentrospora, slekt av konidiesopper. Viktigst er M. acerina, årsak til klosoppråte på gulrot. Det er en jordboende sopp med ca. 90 vertsplanter blant grønnsaker, prydplanter og ugress.