Bladrandsyke, gradvis uttørring, brunfarging og oppsprekking av bladranden hos mange forskjellige plantearter. Skaden skyldes en rekke ugunstige vekstforhold, først og fremst tørke, men også næringsmangel, særlig kaliummangel, og forgiftning, f.eks. av klor eller bor.