Dimetomorf, soppmiddel med systemisk virkning. Det har lokalsystemisk aktivitet ved sprøyting på bladverk og stengler. Har forebyggende, antisporulerende og kurativ effekt mot potettørråte, og virker inn på flere stadier i soppens livssyklus. Markedsføres i blanding med det kontaktvirkende middelet mankozeb under preparatnavnet Acrobat WG.