Kålrottørråte, sykdom på kålvekster forårsaket av sekksporesoppen Leptosphaeria maculans, med konidiestadiet Phoma lingam. Angrepet viser seg som gråbrune råteflekker på lagret kål, kålrot og kinakål. Råten kan etter en tids lagring gå dypt inn i kålen, og kan gjøre en god del skade og føre til store pussesvinn. I flekkene utvikles soppens pyknider. Smitten skjer ute i åkeren fra råteflekker på gamle kålblad, eller fra infisert frø. Sykdommen kan gi skade allerede i veksttiden, og utvikler seg videre under lagring, selv om temperaturen går ned mot 0 °C. Bekjempes med vekstskifte, beising av frø, lagring ved lavest mulig temperatur, og sprøyting med kjemisk soppmiddel.