Cylindrocladium, slekt av konidiesopper som kan være parasittære på planter. Viktigst er C. scoparium, som under fuktige forhold kan angripe mange plantearter på forskjellig utviklingstrinn. Mest ødeleggende er rotbrann på småplanter i frøseng, men betydelig skade kan også skje på stengel, blad og frukt. Bekjempes ved damping av jord og sprøyting med et egnet systemisk virkende plantevernmiddel.