Kaptan, kontaktvirkende soppmiddel. Ble tidligere mye brukt som forebyggende middel mot en rekke soppsykdommer, både ved sprøyting, vanning av jord, og til beising av grønnsakfrø. Preparatets godkjennelse ble trukket tilbake fra 1989, blant annet pga. den mutagene virkningen forbindelsen har, dvs. den fører til forandringer i arvestoffet.