Ceratocystis, slekt av sekksporesopper. Omfatter en rekke arter som kan gjøre stor skade ved å angripe trær som raskt visner og dør, først og fremst skogstrær i tropiske strøk, som akasier og eukalyptus, men også edelløvtrær i tempererte strøk som eik, lønn og platan. Noen arter er aggressive blåvedsopper (se blåved).