Phlebiopsis gigantea, soppmiddel som inneholder sporer av den saprofyttiske soppen stor barksopp, Phanerochaete gigantea (også kalt Phlebiopsis gigantea), som er en naturlig konkurrent til råtesoppen rotkjuke. Ved behandling av granstubber med dette middelet hindres etablering av rotkjuke.