Pectobacterium, slekt av bakterier som hovedsakelig er årsak til bløte råter på planter. Mest kjent er stengelråte og bløtråte på potet. Tidligere ble disse pektolyttiske artene ført til slekten Erwinia, men nyere taksonomiske undersøkelser har gitt grunnlag for å inkludere dem i slekten Pectobacterium.